Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2020

Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2020|ADAKAH anda calon bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi tahun 2020? Adakah anda ingin tahu rahsia skor A dalam subjek Pendidikan Islam? Bagaimana cara untuk skor A kertas 1 dan kertas 2 Pendidikan Islam dengan mudah? Kali ini kami akan kongsikan 'Tips Skor A Pendidikan Islam SPM tahun 2020' untuk panduan calon SPM. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat membantu anda membuat persediaan mendalam terhadap tajuk-tajuk penting subjek Pendidikan Islam.

Artikel berkaitan:
πŸ‘‰ Teknik Menjawab Soalan KBAT Pendidikan Islam SPM
πŸ‘‰ Koleksi Soalan Percubaan SPM Pendidikan Islam

Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2017

Selain contoh soalan percubaan SPM dari tahun ini atau sebelumnya, pastinya guru telah mendedahkan pelbagai teknik dan kaedah cara menjawab soalan dengan betul dan tepat.

Kertas 1: Pendidikan Islam

πŸ‘‰ Terbahagi kepada bahagian A dan B
πŸ‘‰ Bahagian A berbentuk objektif dan
      bahagian B berbentuk subjektif
πŸ‘‰ Jumlah Soalan:
  • Bahagian A - 40 soalan
  • Bahagian B - Jawab 3 daripada 4 soalan
Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2017

Bahagian A
πŸ‘‰ Soalan 1 - 20 (Aneka Pilihan dan 
      Gabungan)
πŸ‘‰ Soalan 21 - 40 (Isi tempat kosong)

Bahagian B
πŸ‘‰ Soalan 1 dan 2 : Wajib dijawab
πŸ‘‰ Soalan 3 dan 4: Pilihan

Teknik Skor Kertas 1 

◾Bahagian A - (Soalan 1 - 20)
πŸ‘‰ Waspada: kecuali, selain, bukan, 
      berfokus
πŸ‘‰ Potong pilihan jawapan yang tidak
      berkaitan

◾Bahagian A - (Soalan 21 - 40)
πŸ‘‰ Gunakan istilah atau frasa yang tepat
πŸ‘‰ Hanya satu jawapan sahaja
πŸ‘‰ Peka terhadap info Islam, tazkirah, 
      tahukah anda dlm buku teks

◾Bahagian B
πŸ‘‰ Kuasai topik berdasarkan Akidah,
      ibadat, sirah/ tokoh dan adab/akhlak
πŸ‘‰ Kenalpasti hukum kesalahan sesuatu
      ibadat dan hukum pelaksanaannya
πŸ‘‰ Fokus hasil karya, sifat peribadi dan
      sumbangan setiap tokoh

Kertas 2: Pendidikan Islam

πŸ‘‰ Subjektif
πŸ‘‰ 5 soalan (wajib jawab semua)

Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2017

Teknik Skor Kertas 2

πŸ‘‰ Kuasai 13 topik tilawah kefahaman
πŸ‘‰ Kuasai 4 topik hadis kefahaman
πŸ‘‰ Pengajaran yg boleh diamalkan
πŸ‘‰ Hafal dan ingat beberapa perkataan
     utama dlm ayat dan hadis

1. Hafazan
πŸ‘‰ Menyusun ayat
πŸ‘‰ Mengisi tempat kosong dgn pilihan
      jawapan
πŸ‘‰ Pilihan jawapan A dan B

2. Tajwid
πŸ‘‰ Contoh hukum tajwid yang utama:
-Hukum Nun Mati & Tanwim
-Hukum Mim Mati
-Wajibul Ghunnah dan Qalqalah
-Alif Lam
-Mad
  • Asli
  • Jaiz Munfasil
  • Wajib Muttasil
  • Silah Qasirah
  • Silah Towilah
  • Aridh Lissukun
πŸ‘‰ Ambil perhatian cara bacaan dan kadar
      harakat
πŸ‘‰ Contoh cara bacaan lazim ditulis:
-Dengung
-Jelas
-Ikhfa
-Berdetak

3. Jawi
πŸ‘‰ Mengikut kaedah jawi DBP
πŸ‘‰ Penilaian secara julat markah
πŸ‘‰ Ejaan bercerai dikira salah
πŸ‘‰ Tertinggal titik dianggap salah

Teknik Skor Utama

1. Fahami Kata Tugas

⚫ Perlukan huraian
Jawapan: 2 markah ( 1 isi + 1 huraian)

⚫Contoh: Huraikan langkah menangani perbuatan membunuh diri
πŸ‘‰ Memberi didikan agama yang
      sempurna kpd orang Islam supaya
      menjauhi perbuatan membunuh diri
πŸ‘‰ Memberi didikan agama (Isi), supaya
      menjauhi perbuatan membunuh diri
      (huraian)

⚫ Tidak perlukan huraian

⚫Contoh: Senaraikan rukun-rukun haji mengikut susunannya:-
- Niat
- Wukuf
- Tawaf
- Saie
- Bercukur
- Tertib


2. Cara Menghuraikan Isi Jawapan

πŸ‘‰ 1 H, 4 + 1 W
πŸ‘‰ Gunakan teknik who, why, when, what, where, how

3. Teliti Dalam Memahami Setiap Soalan

πŸ‘‰ Dalam soalan ada jawapan
πŸ‘‰ Dalam jawapan ada jawapan

Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2017

Teknik Menjawab Mengikut Jenis

1. Definisi
2. Maksud potongan ayat
3. Berfokus
4. Perbezaan
5. Perbandingan
6. Berdasarkan ayat/hadis
7. Hukum dan alasan

1. Definisi
πŸ‘‰ Tepat dan jelas
πŸ‘‰ Perlu kepada hafazan

2. Maksud Potongan Ayat (Ayat/Hadis)
πŸ‘‰ Terjemahan atau huraian perkataan
πŸ‘‰ Rujuk kata tugas

3. Berfokus
πŸ‘‰ Dikaitkan dengan kpd siapa/ apa soalan tersebut ditujukan

⚫Contoh: Terangkan dua kesan tuduhan
     zina terhadap individu
⚫Jawapan:
πŸ‘‰ Wujud perasaan dendam yg berpanjangan dalam diri seseorang
πŸ‘‰ Menjatuhkan maruah perempuan yang dituduh berzina

4. Perbezaan
πŸ‘‰ Perbezaan yang diberi hendaklah sama dari segi ciri atau aspek
πŸ‘‰Disarankan membuat jadual perbezaan

Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2017

5. Perbandingan
πŸ‘‰ Perbandingan yang diberi hendaklah sama dari segi ciri atau aspek
πŸ‘‰ Disarankan membuat jadual perbezaan

Tips Skor A Pendidikan Islam SPM 2017

6. Berdasarkan Ayat/Hadis
πŸ‘‰ Menjawab berdasarkan ayat/hadis yang diberikan
πŸ‘‰ Disarankan menghafal makna hadis dan ayat kefahaman

7. Hukum dan Alasan
πŸ‘‰ Perlu menyatakan hukum dan alasan dengan tepat
πŸ‘‰ Tidak boleh memberi 2 hukum dlm satu soalan
πŸ‘‰ Hukum betul alasan salah - Dapat markah hukum sahaja
πŸ‘‰ Hukum salah alasan betul - Tiada markah

⚫Contoh: En. Ahmad menceraikan isterinya tanpa saksi
⚫Jawapan:
πŸ‘‰ Hukum - Sah talaknya
πŸ‘‰ Alasan - Saksi tidak menjadi sah syarat talak

Selamat maju jaya buat semua calon SPM dalam menduduki peperiksaan Pendidikan Islam SPM tahun 2020!

1 comment:

Powered by Blogger.