Tips Skor A Biologi SPM 2020

Tips Skor A Biologi SPM 2020|ADAKAH anda calon bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi tahun 2020? Adakah anda ingin tahu rahsia skor A  subjek/ matapelajaran Biologi? Bagaimanakah cara untuk skor A kertas 1 dan kertas 2 dengan mudah? Kali ini pihak kami akan kongsikan 'Tips Skor A Biologi SPM 2020' untuk panduan calon SPM. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat membantu anda membuat persediaan mendalam terhadap tajuk-tajuk penting subjek Biologi.

Artikel berkaitan:
👉 Tips Skor A Kimia SPM
👉 Tips Skor A Pendidikan Islam SPM

Tips Skor A Biologi SPM 2017

Sedia maklum, subjek Biologi merupakan subjek elektif bagi pelajar sains tulen. Terdapat 3 komponen bagi subjek Biologi yang mana 2 kertas ditulis dan satu adalah praktikal.

Tips Skor A Biologi SPM 2020

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan Senarai Tips Skor A Biologi SPM tahun 2020:

Panduan Menjawab

Sehingga kini, format soalan masih sama. Berikut adalah contoh format soalan Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3:

Kertas 1 (Objektif)
◾Mulakan soalan mudah. Tinggal soalan yang tidak dapat dijawab untuk sementara.
◾Cadangan penggunaan masa. 1 ½ minit untuk setiap soalan. 50 soalan –75 minit termasuk semakan.
◾Terus tandakan jawapan dalam kertas OMR.

Kertas 2 (Struktur)
◾Soalan bermula dengan maklumat tertentu. Fahamkan dan gunakan semasa menjawab.
◾Jawapan ringkas dan tepat. Bagi soalan penghitungan, tunjukkan langkah penghitungan.
◾Cadangan penggunaan masa - 1 ½ jam (90 minit ) untuk 6 soalan termasuk masa semakan.

Kertas 2 (Esei)
◾Pilih 1 soalan daripada bahagian B dan 1 soalan daripada bahagian C yang dirasakan memberi isi yang tepat dan terbanyak.
◾Rancangkan jawapan secara sistematik  mengikut maklumat yang dikehendaki soalan.
◾Setiap soalan / bahagian soalan terdapat jumlah peruntukan markah.
◾Berikan fakta-fakta utama. Dimana yang sesuai, huraikan jawapan dengan bantuan gambar rajah berlabel, graf, jadual atau persamaan kimia.
◾Cadangan penggunaan masa – 1 jam (60 minit) iaitu 30 minit setiap soalan termasuk masa semakan.

Kertas 3
◾ Soalan melibatkan eksperimen yang dijalankan di makmal.
◾Kemahiran proses sains seperti memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferens, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembolehubah dan membuat hipotesis harus dikuasai.
◾Biasakan dengan kemahiran membaca
alat-radas seperti buret, jam randik dan
sebagainya.
◾Buat latihan melukis graf.
◾Penggunaan masa - 1 jam 30 minit bagi kedua-dua soalan.
◾Untuk soalan 3 pelajar hendaklah menulis tajuk sub topik mengikut urutan seperti berikut:
Contoh:
◾Pernyataan masalah ATAU tujuan eksperimen
◾Hipotesis ATAU Pemboleh ubah
◾Bahan dan radas
◾Prosedur
◾Penjadualan data

Tips Biologi SPM 2018

A) DO

◾Gunakan istilah biologi yang betul untuk bahagian dan proses badan. Sebagai contoh, mitochondria bukannya "cell energy house".

◾Kertas 1 dipenuhi dengan gambar rajah, pastikan anda tahu bagaimana mengenal pasti proses dan fungsi.

◾Ketahui perbezaan di antara istilah "state", "menggambarkan" "describe" kerana setiap akan memerlukan tahap penerangan yang berbeza dalam menjawab.

◾Data berangka dari instrumen hendaklah mengikut tempat perpuluhan instrumen dalam unit yang betul. Contohnya, jika merakam suhu dari termometer yang memberi pengukuran kepada 0.01 °, maka jawapan anda juga harus berada di dua tempat perpuluhan.

◾Jawab dalam ayat lengkap apabila menulis esei.

B) DON'T

◾Jangan salah guna nama atau fungsi kerana akan ditandakan secara tidak betul.

Topik Penting Ulangkaji Biologi SPM

◾Cell Structure
◾Meiosis & Mitosis
◾Dynamic Ecosystem
◾Inheritance
◾Transport

Selamat maju jaya kepada semua calon SPM dalam menduduki peperiksaan Biologi nanti!

No comments

Powered by Blogger.