Tips Skor A Biologi SPM 2019

Tips Skor A Biologi SPM 2019|ADAKAH anda calon bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2019? Adakah anda ingin tahu rahsia skor A  subjek Biologi? Bagaimanakah cara untuk skor A kertas 1 dan kertas 2 dengan mudah? Kali ini pihak kami akan kongsikan 'Tips Skor A Biologi SPM 2019' untuk panduan calon SPM. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat membantu anda membuat persediaan mendalam terhadap tajuk-tajuk penting subjek Biologi.

Artikel berkaitan:
👉 Tips Skor A Kimia SPM
👉 Tips Skor A Pendidikan Islam SPM

Tips Skor A Biologi SPM 2017

Sedia maklum, subjek Biologi merupakan subjek elektif bagi pelajar sains tulen. Terdapat 3 komponen bagi subjek Biologi yang mana 2 kertas ditulis dan satu adalah praktikal.

Tips Skor A Biologi SPM 2019

Berikut dikongsikan Senarai Tips Skor A Biologi SPM tahun 2019:

Panduan Menjawab

Sehingga kini, format soalan masih sama. Berikut adalah contoh format soalan Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3:

Kertas 1 (Objektif)
◾Mulakan soalan mudah. Tinggal soalan
     yang tidak dapat dijawab untuk
     sementara.
◾Cadangan penggunaan masa. 1 ½ minit
     untuk setiap soalan. 50 soalan –75 minit
     termasuk semakan.
◾Terus tandakan jawapan dalam kertas
     OMR.

Kertas 2 (Struktur)
◾Soalan bermula dengan maklumat
     tertentu. Fahamkan dan gunakan semasa      menjawab.
◾Jawapan ringkas dan tepat. Bagi soalan
    penghitungan, tunjukkan langkah
    penghitungan.
◾Cadangan penggunaan masa - 1 ½ jam
    (90 minit ) untuk 6 soalan termasuk masa      semakan.

Kertas 2 (Esei)
◾Pilih 1 soalan daripada bahagian B dan 1
     soalan daripada bahagian C yang
     dirasakan memberi isi yang tepat dan
     terbanyak.
◾Rancangkan jawapan secara sistematik
     mengikut maklumat yang dikehendaki
     soalan.
◾Setiap soalan / bahagian soalan terdapat
     jumlah peruntukan markah.
◾Berikan fakta-fakta utama. Dimana yang
     sesuai, huraikan jawapan dengan
     bantuan gambar rajah berlabel, graf,
     jadual atau persamaan kimia.
◾Cadangan penggunaan masa – 1 jam (60
     minit) iaitu 30 minit setiap soalan
     termasuk masa semakan.

Kertas 3
◾ Soalan melibatkan eksperimen yang dijalankan di makmal.
◾Kemahiran proses sains seperti memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferens, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembolehubah dan membuat hipotesis harus dikuasai.
◾Biasakan dengan kemahiran membaca
alat-radas seperti buret, jam randik dan
sebagainya.
◾Buat latihan melukis graf.
◾Penggunaan masa - 1 jam 30 minit bagi kedua-dua soalan.
◾Untuk soalan 3 pelajar hendaklah menulis tajuk sub topik mengikut urutan seperti berikut:
Contoh:
◾Pernyataan masalah ATAU tujuan
     eksperimen
◾Hipotesis ATAU Pemboleh ubah
◾Bahan dan radas
◾Prosedur
◾Penjadualan data

Tips Biologi SPM 2018

A) DO

◾Gunakan istilah biologi yang betul untuk bahagian dan proses badan. Sebagai contoh, mitochondria bukannya "cell energy house".

◾Kertas 1 dipenuhi dengan gambar rajah, pastikan anda tahu bagaimana mengenal pasti proses dan fungsi.

◾Ketahui perbezaan di antara istilah "state", "menggambarkan" "describe" kerana setiap akan memerlukan tahap penerangan yang berbeza dalam menjawab.

◾Data berangka dari instrumen hendaklah mengikut tempat perpuluhan instrumen dalam unit yang betul. Contohnya, jika merakam suhu dari termometer yang memberi pengukuran kepada 0.01 °, maka jawapan anda juga harus berada di dua tempat perpuluhan.

◾Jawab dalam ayat lengkap apabila menulis esei.

B) DON'T

◾Jangan salah guna nama atau fungsi kerana akan ditandakan secara tidak betul.

Topik Penting Ulangkaji Biologi SPM

◾Cell Structure
◾Meiosis & Mitosis
◾Dynamic Ecosystem
◾Inheritance
◾Transport

Maklumat Lanjut

Untuk mendapatkan maklumat dan info terkini, join dengan klik link Channel Telegram dibawah:
KLIK 👉 https://t.me/rujukanexamspm

Selamat maju jaya  kepada semua calon SPM dalam menduduki peperiksaan Biologi nanti!

No comments

Powered by Blogger.